پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400

تحلیل گر بورس کسی است که بتواند از عهده تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی – سیاسی – اجتماعی کشور – منطقه – تجزیه و تحلیل بازار سهام – تشخیص میزان ریسک و بازده بازار – صنایع – دارایی و همچنین تشکیل پرتفوی – سبد سهام – انتخاب صنعت برتر – تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت – انتخاب سهم از مدلهای رایج و صنایع برتر – تجزیه و تحلیل جو بازار – به کارگیری نرم افزارهای رایانه ای – ریاضیات و آمار و اطلاعات – اتنخاب کارگزار – اداره کردن سبد سهام و تطبیق تئوری های جدید با فعالیت های عملی برآید .