پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400
ثبت نام کارمندان
نام و نام خانوادگی (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
جنسیت (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
نام پدر (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
کدملی (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
تاریخ تولد
اطلاعات معتبر نیست
سن (*)
اطلاعات وارده صحیح نیست.
محل تولد (*)
اطلاعات وارده صحیح نیست
تلفن ثابت (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
همراه (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
آدرس (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
وضعیت تاهل (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
   
همکاری
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
وضعیت خدمت سربازی
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
مدرک تحصیلی (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
دانشگاه (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
معدل (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
نوع مدرک (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
رشته (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
آپلود عکس (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
لطفا سایز عکس بیشتر از 800*600 و 100 کلیو بایت نباشد.
   
رشته مورد نظر را انتخاب کنید.
Invalid Input
نوع دیپلم خود را انتخاب کنید (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
نام رشته دیپلم (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
تمایل به چه فعالیتی در موسسه دارید (*)
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
سوابق کاری
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
لطفا سوابق کاری خود را بطور خلاصه در سه
شغل فعلی شما
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
لطفا شاغل بودن شغل و سمت خود را بیان کنید.
تایم های خالی شما برای همکاری چیست؟
Invalid Input
لطفا زمانهای خالی خود را برای همکاری بصورت روز و ساعت بیان کنید.
ایمیل (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
آشنایی با نرم افزار ها
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
میزان تسلط به زبان انگلیسی (*)
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
رزمه کاری خود را لطفا پیوست فرم کنید.
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
لطفا رزومه کاری خودرا در قالب یک فایل پیوست فرم فرمایید.
تصویر امنیتی تصویر امنیتی
اطلاعات وارده صحیح نمی باشد.
ارسال فرم